Xuân về thăm Mẹ

 

(download)

 

thơ Mạc Phương Đình
Hồng Vân diễn ngâm
trích từ CD - Những Dòng Kỷ Niệm