MƯA TÌNH


Mưa cho con phố ướt mèm
Cho đưa với đón cho thèm môi nhau
Mưa cho mắt đợi thêm sâu
Cho bong bóng vỡ cơ cầu tơ duyên
Mưa cho hờn dỗi muộn phiền
Trôi xuôi con nước xuống miền hoá thân
Mưa cho duyên nợ thêm gần
Khêu lên hương lửa bần thần ái ân
Mưa tuông phận nhỏ ngại ngần
Buồn như chiếc lá mãn phần chao nghiêng...


Chu Thụy Nguyên