Mưa Trong Nhạc Và Thơ

 

(download)

 

Từ một cơn mưa phùn mỏng nhẹ đến một cơn mưa dầm nặng hạt, dù mưa có đem đến cho chúng ta những nỗi vui buồn nhưng hình như ai cũng yêu mưa.

Và có điều chắc chắn, có nhiều cuộc tình bắt đầu bằng những cơn mưa...