Đón Xuân Về

 

(download)

 

nhạc Sonny Phan
Hải Phước trình bày