Thiền Chúc Xuân


Mừng bạn một ly hồ đào
Để thấy mùa đông ấm mãi
Vì hạt đã thành hoa trái
Trong trái vị quế ngọt ngào

Mừng bạn một chung mỹ tửu
Cho đời thơm mãi trăm năm
Dù bạn ba chìm bảy nổi
Vẫn cười trên từng nét nhăn!

Mừng bạn ly mai quế lộ
Luôn gặp hay không bằng hên
Bước qua tuổi đời lố nhố
Tri thiên mệnh bằng những cái quên

Này đây “Ông Già Chống Gậy”
Tôi bạn khề khà đón xuân
Tuổi đời mỏng như tờ giấy
Bay giữa đất trời mặc nghiệp mông lung!

Mừng bạn một ly rượu đế
Đây là nước mắt quê hương
Nước mắt vong thân nhập thế
Hoài vọng một thời yêu thương!


Nghiêu Minh