Tình Xanh Mấy Thuở

 

(download)

 

thơ Vương Ngọc Long
nhạc Phạm Anh Dũng
Xuân Thanh trình bày