VẪN THÊM ĐƯỢC MỘT CHỐN NÀY

 

(download)

 

thơ Song Vinh
nhạc Nguyễn Văn Thơ
Thái Hòa trình bày