Bước Chân Xuân


Thêm một mùa Xuân trời vẫn nắng
Cỏ vẫn tươi non giữa cánh đồng
Nhìn lên trời thẳm xanh xanh ngắt
Không gợn chút mây nhắc nhở lòng

Mỗi bước chân Xuân qua cửa sổ
Để lại đời ta những vết in
Đuổi theo để níu trong vô vọng
Cái bóng thời gian đã vô tình

Bao giờ trở lại bên thềm cũ
Dưới giàn hoa giấy gió đong đưa
Ngoài sân hoa nắng lung linh sáng
Để nhớ ai cười trong nắng trưa

Bước mỗi bước chân lòng nhớ Mẹ
Nhớ hoài một buổi bước xa quê
Bước theo năm tháng không dừng lại
Vẫn chậm đời ta trong tái tê

Miên Du Đà Lạt


Miên Du Ðàlạt