Ngàn Xưa Ngàn Sau

 

(download)

 

thơ Phạm Ngọc
nhạc Hoàng Hoa