Pháo Đón Xuân

 

(download)

 

nhạc Đinh Trung Chính
Lan Anh & Don Hồ trình bày