Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề

 

mp3    

 

Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề
thơ Kiều Mộng Hà - nhạc Miên Du Đà lạt
Ca sĩ trình bày Diệu Hiền & Hoàng Quân
trích trong CD Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề - Vol.8
12 Tình Ca Miên Du Đà Lạt
sẽ phát hành vào tháng 01/2009

Mùa Xuân ai thả mây bay
Có con cá nhởn nhơ hoài trong trăng
(nhởn nhơ hoài trong trăng)
Mùa Xuân nắng đứng chân trần
Đất trời tinh thể trong ngần ban sơ
(trong ngần ban sơ)

DK  
Mùa Xuân gió cuộn tóc thề
Có chàng đợi mãi, Có chàng đợi mãi,
cà phê nhạt đường,  cà phê nhạt đường
Mùa Xuân rực sắc nức hương
Giọt sương, Giọt sương pha với... Giọt sương pha với...
vô thường .. vô thường vừa tan

Mùa Xuân hoa mở cửa thơ
Có con chim hót ngu ngơ lời tình
(ngu ngơ lời tình )
Mùa Xuân lá trúc trở mình
Vẩn vơ gọi nắng nguyên trinh trở về
(nguyên trinh trở về )

Kết  
Mùa Xuân gió cuộn tóc thề
Có chàng đợi mãi.., Có chàng đợi mãi...
cà phê nhạt đường,  cà phê nhạt đường
Mùa Xuân rực sắc nức hương
Giọt sương, Giọt sương pha với...

Giọt sương pha với...
vô thường ... vô thường vừa tan
a a a a a a a a (2) (hết)