MƯA ĐÊM XOM NGHÈO

 

mp3    

 

MƯA ĐÊM XOM NGHÈO
Thơ : Kim Anh
Nhạc : Trần Hải Bằng
Trình bày : Hải Bằng