Nhớ Mẹ

 

(download)

 

thơ Lê Cẩm Thanh
nhạc Nguyễn Hữu Tân
Cẩm Hồng trình bày