Sơ Nguyên

 

mp3    

 

Thơ : Võ Bàng Linh
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Quốc An