Đóa Hồng Dâng Mẹ

 

(download)

 

thơ Ngô Minh Hằng
nhạc Đỗ Quân
Mai Hậu trình bày