Nụ tình xanh

 

mp3    

 

Nhạc : Cao Ngọc Dung
Lời : Nguyễn Thiện Vũ
Trình bày : Vũ Văn Đoàn