Đóa Hồng Dâng Mẹ

 

(download)

 

Thơ Hồng Phúc
Nhạc & trình bày/ diễn ngâm: Hà Lan Phương