TÌNH XƯA SƯƠNG KHÓI

 

mp3    

 

TÌNH XƯA SƯƠNG KHÓI
Thơ  Như Thúy
Nhạc Trần Hải Bằng