LỜI MẸ RU CHIỀU

 

mp3    

 

LỜI MẸ RU CHIỀU
thơ Khiếu Long - nhạc Miên Du Đà Lạt
Trình bày ca sĩ Quang Minh


Mẹ ngồi vá áo chiều nay
Con đi xa thẳm tháng ngày lênh đênh
Lời ru lời ru chiều vọng buồn tênh
Thương con đời vẫn gập ghềnh nổi trôi
Mẹ ngồi vá mảnh đời tôi
Quê hương bỏ lại rã rời đớn đau

Ôi! biết về đâu, biết về đâu
Chiều giang hồ biết về đâu
Chí trai chưa thỏa ngậm sầu thiên thu
Chí trai chưa thỏa ngậm sầu thiên thu

Mẹ ngồi hiu hắt lời ru
Để nghe uất hận giam tù đời con
Giọng hò buồn đến héo hon
à ơi! Mùa trăng viễn xứ đau mòn đời qua
Mùa trăng viễn xứ đau mòn đời qua