Xuân ...


Xuân vịn

lại một mùa xuân vắng pháo xuân
vắng người xông đất vắng quây quần
đêm mơ quên chút hờn vong quốc
ngày tỉnh nhớ nhiều phận di dân
vọng xa êm ấm cành mai trắng
ngó gần tơi tả nước trầm luân
vui xuân dẫu biết xuân không thật
mỏi cách chim bay cõi dương trần


Xuân níu

ta quê phố chật ngày tháng rỗng
thả mãi hồn trên giấc mơ hồng
giận lòng đất trích trời luân lạc
thương dáng ông đồ phận bút lông
ở đây mùng một mà không tết
bên đó giao thừa nỗi long đong
chiều say rượu bạn ta uống cạn
đáy cốc lòng sầu vẫn ước mong


Xuân buông

ta nợ em nhiều hương yêu ơi
phận trai xuân đến thẹn đất trời
dợm nói cùng hương câu ly biệt
chợt bóng hương sầu lại bậm môi
đêm yêu hương khóc lời ray rức
ngày chán người cười nẻo ăn chơi
thì ra hương cũ lòng hương mới
trả lại xuân nào cũng vậy thôi


Xuân cầm

một thoáng nghỉ ngơi giữa bình thường
thấy mình ăn tết rất dễ thương
chạy qua phụ mẹ làm mức bí
bước lại cùng cha nấu bánh chưng
đàn em rộn rã tà áo mới
bè bạn tụ về khắp muôn phương
chợt trong mừng rỡ nhìn thực tại
thấy mình lặng lẽ tết tha hương


Xuân nắm

ngày con rời phố cha cải tạo
mẹ rút lòng chờ dáng hư hao
dưỡng nuôi ơn trọng chưa trả đủ
tử biệt muôn trùng mãi nôn nao
xuân nay nhìn lại lòng đã hội
đông cũ ngó về hết xanh xao
mùng hai ngồi nhắp ly rượu đắng
cười với hư không muộn tiếng chào


Xuân giữ

ở lâu quê mới thành quê mến
tá túc ơn này đã trả thêm
gió xuân rạng rỡ vui chân bước
trăng nhớ tình sầu ngủ giấc yên
hôn tay vĩnh biệt hương thân quý
vó ngựa chân đèo hí giọng quen
chia ly chẳng ước câu tao ngộ
lòng vẫn an lòng đón xuân lên


Song Vinh