Xin Mai, Hẹn Người ?

 

(download)

 

thơ Tuyền Linh
nhạc Nguyễn Văn Thơ
Minh Xuân trình bày

o o O o o

XIN MAI, HẸN NGƯỜI ?

Thương chi cái chú chim trời
Lỡ bay...lỡ đậu...lỡ thời....lỡ duyên...
Cuộc đời trót lắm ưu phiền
Nên chi số phận lênh đênh vô bờ

Lầu hồng có luyến ráng pha
Xin chờ về cõi Ta bà tìm nhau ?
Bể dâu...dâu bể... muôn màu
Sá chi cõi tục mà đau đáu lòng!

Chim trời phận số long đong
Yêu chi cho gót hồng trần nặng thêm
Kẻ muốn nhớ,người tìm quên
Đôi đường Nhật,Nguyệt càng thêm não lòng

Tình riêng trượt ngã bên thềm
Nỗi đau chưa dứt,thôi đành...mím môi
Bến sông khúc lở,khúc bồi
Xin thuyền xuôi mái tìm nơi yên bình

Chừ đây chín thác,mười ghềnh
Dám đâu mơ tới cuộc tình Liêu Trai
Lời Người tạc dạ chẳng phai
Lỡ duyên...lỡ phận...xin mai hẹn Người !

         Tuyền Linh