Tìm lại mùa Xuân


Những sợi nhớ đan thành vùng tóc rối
Đôi tay gầy chới với đón mùa Xuân
Con phố buồn dẫm nát những bước chân
Đi tìm chút dư âm ngày tháng cũ

Con chim nhỏ hình như đang say ngủ
Mùa Xuân về mà nó cứ lặng thinh
Hót đi chim, một điệp khúc trữ tình
Còn vọng mãi ở quê mình, dạo ấy

Đã quá lâu, sao không được nhìn thấy
Con đò chiều trở lại bến sông xưa
Đà Lạt buồn ... Đà Lạt đứng trong mưa
Tình nhân hỡi, sao anh chưa trở lại

Xin yêu thương vẫn còn trong tầm với
Ta sẽ về tìm lại một mùa Xuân
Có em thơ đang tập học đánh vần
Và có Mẹ, trong sân, ngồi đan áo


Nguyễn Văn Nhơn