Hoài nhớ

 

wma    

 

Thơ : Khang Nhi
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Thuỳ An