CHIỀU CUỐI NĂM


Chiều cuối năm, em nghe lòng rưng rức,
Hoàng hôn về trên thung lũng mùa Đông.
Hồn theo  gió quyện sầu ra biển rộng,
Em phiêu bồng lạc lõng chốn hư không...

Mênh mông quá, biển đời mênh mông quá!
Em về đâu? Thuyền đã nhổ neo rồi.
Chiều mây xám mịt mù cơn bão nổi,
Sóng dập dồn cuốn phủ chốn xa xôi...

Thuyền viễn xứ xa rồi không định hướng,
Lạc dòng đời, mưa gió đánh tả tơi.
Em quằn mình ôm bám lấy thuyền bơi,
Dạt về đâu giữa dòng đời trôi nổi...?

Chiều cuối năm, lòng buồn như gió thổi,
Biết bao giờ tìm lại bến sông xưa?
Em nguyện cầu trời, nhờ gió đẩy đưa,
Và sẽ tìm được... nơi miền đất hứa...

San Jose, 12/30/2007


Mai Hoài Thu