Xuân Lạnh Quê Người

 

mp3     wma    

 

Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Ca sĩ: Hà Lan Phương