Nhớ dòng sông Hậu

 

mp3    

 

Thơ : Huyền Lâm
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Thuỳ An