Vui Xuân Đất Khách

 

mp3    

 

Thân mời quí ACE cùng nghe bài hát VUI XUÂN ĐẤT KHÁCH thay cho lời chúc năm mới của Hà Nhật Linh .
Hòa Âm và trình bày Hà Nhật Linh