Tên: Hình-Tranh Số:
Ảnh - Tranh: Ngày Ðăng:
Đừng Cho Tôi Thấy Trái Tim Người
Tranh Hoạ sĩ Lê Thuý Vinh