Tên: Hình-Tranh Số:
Ảnh - Tranh: Ngày Ðăng:
Tranh
Hoạ sĩ Lê Thuý Vinh