Tên: Hình-Tranh Số:
Ảnh - Tranh: Ngày Ðăng:
tôi đang lắng nghe
im lặng cuộc tình
sau một cuộc tình --tôi đang lắng nghe --khi hoa héo khô --im lặng nụ tàn

tôi đang lắng nghe
tôi đang lắng nghe

im lặng đời mình ....( TCS)