Ta Tiễn Mình Về

 

(download)

 

thơ Trần Hoan Trinh
nhạc Hoàng Hoa
guitar & trình bày: Hoàng Hoa