Một ngày đời hư không

 

mp3    

 

Thơ : Song Ngân
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Hương Giang