Hoàng Lan Chi hội luận với nhạc sĩ

 

(download)

 

Buổi hội luận giữa Hoàng Lan Chi với các nhạc sĩ Lê Vân Tú (Úc Châu), Minh Duy (Úc Châu), Nguyễn Tuấn (Pensylvania),  Nghiêu Minh (Maryland), Phạm Anh Dũng (California), Đào Nguyên (Thung lũng hoa vàng San Jose)

Nội dung: thảo luận, góp ý cho Sáng Tác Mới năm Kỷ Sửu

Nhạc Phẩm: Nhịp Xuân Ca (Lê Vân Tú, Tam ca)- Xuân mơ ( Phạm Anh Dũng phổ thơ Vương Ngọc Long- Bảo Yến) Khúc Nhạc Mùa Xuân ( Sonny Phan- Sonny Phan và Tường Nhi)

Tổng kết:

1) Các chương trình văn, thơ, nhạc thực hiện riêng

2) Lấy ý kiến thính giả về nội dung chương trình và các nhạc phẩm nào được họ ưa thích

3) Thỉnh thỏang giới thiệu riêng 1 tác giả