Trường Ca Mẹ

 

(download)

 

thơ Tuệ Kiên
nhạc Nguyễn Hải Hà Lan Phương
Ngô Ðình Long trình bày
(CD: Mộng Huyễn)