Em Xưa Mắt Ướt

 

mp3    

 

Thơ: Việt Hải
Nhạc: HLP
Trình bày: Nguyễn Hải Hà Lan Phương