CHÉN RƯỢU ĐẦU NĂM


Rót rượu đầu năm,
Ta lại mời ta,
Chén đầy, chén cạn,
Chén vơi lại đầy.

Rót rượu đầu năm,
Tôi xin mời bạn,
Rượu nghĩa, rượu tình,
Uống đi cho cạn.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy năm tháng,
Vào tuổi lục tuần,
Ta lại gặp ta.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy thương nhớ,
Rót quên hận thù,
Cho đời thêm vui.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy hạnh phúc,
Rót tan  muộn phiền,
Bình yên cuộc sống.

Rót rượu đầu năm,
Rót thêm hy vọng,
Rót bớt cô đơn,
Cho đời vui mãi.

Rót rượu đầu năm,
Rót đổ công danh,
Rót vơi phú quý,
Cho đời nhẹ hơn.


Thu Hoàng