Nhớ Mẹ Ta Xưa

 

(download)

 

thơ Vương Đức Lệ
nhạc Văn Sơn Trường
Xuân Phú trình bày