Em Xin Gởi Anh

 

(download)

 

lời Nguyễn Tuấn & Ngọc Nga
nhạc Nguyễn Tuấn
Hạnh Nguyên trình bày
trích CD - Còn Đó Chưa Quên