Mùa Xuân Thung Lũng Hoa Vàng

 

mp3    

 

nhạc Vũ Đức Nghiêm
với giọng ca Nguyễn Hoàng Hương