Sầu Trong Đêm

 

(download)

 

thơ Chánh Thành
nhạc Phạm Anh Dũng
Xuân Thanh trình bày