Gửi Lại Cho Em

 

(download)

 

Nhac : Nguyễn Văn Thơ
Trinh bày  : Minh Xuân

"Thân tặng các bạn sinh viên nội trú Sai Gon ở mọi thời dại"