TỪ ĐẤY, XUÂN ƠI !


Thời gian như nước trôi vùn vụt
Thoắt chốc mà Xuân lại đến rồi
Một mái phong trần sương tuyết điểm
Dòng đời hờ hững những Xuân trôi
Xòe tay còn được đôi tay trắng
Canh bạc nhân sinh nhẵn cả rồi
Say khướt cố quên đi dĩ vãng
Nhưng nào quên được, nhớ chao ôi !
Bạn bè biết những ai còn mất
Chén rượu về đâu rót để mời
Quê cũ mờ in qua khói sóng
Nghe lòng rưng rức giọt mưa rơi
Niềm riêng u uẩn như Bao Tự
Lụa xé khôn mua được tiếng cười
Từ đấy, kể từ Xuân loạn lạc
Mai hờn không thắm liễu không tươi
Phố quen bỗng hóa con đường lạ
Gót nhỏ bâng khuâng bước ngậm ngùi
Chén rượu Xuân đình chưa nhắp cạn
Cao đình lại hóa chén chia phôi !
Cỏ cây nhuốm nỗi buồn sông núi
Uất hận hiềm không vạch được trời
Vận khứ, ôi thôi đành ẩm hận
Lòng thơ cay đắng lắm Xuân ơi!


Cung Diễm