Lá Thư Thăm Thầy

 

mp3    

 

Nhạc và lời : Cao Ngọc Dung