DẠ Y


Đêm nghiêng xuống mời trăng qua lối nhỏ,
Hoa rắc ngầm bông phấn khắp đường đi.
Những cành hoang ôm lấy gió thầm thì :
Kìa mây trắng bay ngang đồng xanh cỏ...
*
Đêm cúi xuống ngại ngần bàn tay nhỏ :
Cành đào thơm khoe nhan sắc huyền trân.
Dưới trăng khuya lồ lộ tấm da ngần,
Hương trần thế hương mê ly êm tỏa...
*
Dạ lan, nàng : mênh mang làn tóc xỏa ;
Rung nhụy vàng và động phách tình lang ,
Loài chim đêm quỳ dưới gối mơ màng,
Cơn hồng thủy trôi qua đời hoang hoá...
*
Đêm đưa lối, trăng soi đường lơi lả
Ả hoàng phi thời vương giả cao sang,
Khoác nhung y thờ thẫn gót sen vàng
Đi trong gió đìu hiu vùng lau lách...
*
Từ những nơi đâu nghìn trùng xa cách
Còn âm xưa vang mãi đến đời sau :
Dạ Lan nàng : nhung gấm chẳng phai màu
Đêm vẫn hát khúc tình ca muôn thuở !

1998


Nguyễn Thị Ngọc Diễm