Cơn Mưa Đầu và Tiếng Hát Em

 

(download)

 

thơ Phạm Ngọc
nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm: Quốc Dũng, Quang Đạt, Nguyễn Quang
Quang Minh trình bày