Hãy Yêu Như Non Cao Biển Rộng

 

(download)

pdf    

 

thơ Hà Huyền Chi
nhạc Liên Bình Định