Kể Cho Biển Cát

 

(download)

 

thơ Như Thương
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
hòa âm Quốc Dũng
Linh Trang trình bày