Em Và Thơ

 

(download)

 

thơ Luân Hoán
nhạc Nguyễn Văn Thơ
Kim Khánh trình bày