HNTC - Radio bolsa 1190AM -Vui Chúc Xuân

 

(download)

 

HNTC - Radio bolsa 1190AM
Vui Chúc Xuân
Miên Du Đà Lạt
http://miendumusic.blogspot.com

Chương trình Hải Ngoại Thi Ca  
phát thanh trên làn sóng 1190AM  
Radio Bolsa lúc 7:30 - 9:00PM (giờ Cali) tối thứ Ba  
phát ði từ OC- California  
- Chiều Thứ Hai lúc 1:30PM giờ (giờ TX)  
trên làn sóng 890AM Radio SaigonÐallas -TX  
phát ði từ Dallas -Texas  
 
Xin click vào Link này
www.radiobolsa.com
=> Hải Ngoại Thi Ca

http://vietnamlibrary.net  
=>Hải Ngoại Thi Ca

http://saigonradio890am.com

Thơ
Lan Quỳnh - Nhược Thu  - Miên Du Đà Lạt
Nguyễn Cát Minh Nguyệt - Vương Đức Lệ

Nghệ sĩ ngâm thơ:  
Kim Dung - Hạnh Cư  
Sáo: Hải Bô.  
Tranh: Hà Bích Thuận
 
Nhạc  
Trần Thụy MInh - Ngọc Thể
Văn Sơn Trường - Nguyên Thanh

Ca  Sĩ  
Nhóm thiếu nhi NaUy-  Nguyệt Hân
Xuân Phú - Bouner Trinh

Mọi chi tiết xin liên lạc  
mailto:haingoaithica04@yahoo.com
Miên Du Dalat
http://honque.com/miendu
http://miendumusic.blogspot.com
http://vietnamlibrary.net
http://youtube.com/haingoaithica