Lá Hoa Vào Xuân

 

(download)

 

nhạc Đinh Trung Chính
Don Hồ trình bày